CO2 PROBLEMET
CO2 og dens påvirkning på vores klima er et stadigt stigende problem. Hvis der ikke handles kan konsekvenserne blive alvorlige for den næste generation.

Rundt om jorden ligger drivhusgasser, her iblandt CO2
og de holder på varmen, som glasset i et drivhus.

Vi udleder stadig mere CO2 fra bl.a. biler og ved produktion af varme og el. Vi fælder de regnskove som er med til at sænke CO2-niveauet, fordi de optager CO2.

Vi er med til at mængden af drivhusgasser stiger og derfor stiger temperaturen på jorden.

Temperaturstigningen ændrer klimaet så det bliver ustabilt og antallet af f.eks. oversvømmelser, orkaner og tørker stiger. Isen på nord- og sydpolen vil smelte. Hvis det sker, er der mange dyr som vil komme i problemer. Isbjørnen vil få svært ved at fange sælerne, som kommer op og får luft. Hvis isen smelter skal den fange dem i vandet, men isbjørnen svømmer alt for langsomt. Udover isbjørnen er der også mange andre pattedyr, fugle og frøer som kan få problemer.

Derfor er det vigtigt at sørge for vi har et godt klima uden for meget CO2.
© 2009-2010 KlimaPyramiden® er udviklet af Globalopvarmning.dk // Design Graphicarts.dk
blocks_image